Piotr Godek

Dr n med. Piotr Godek

ur. 1966, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1992), specjalizacja z ortopedii i traumatologii, absolwent podyplomowych studiów osteopatycznych w Sutherland College of Osteopathic Medicine (2003-2008), absolwent podyplomowych studiów z Medycyny Bólu na UJ w Krakowie 2018. Doktorat na temat leczenia zachowawczego radikulopatii szyjnej, WUM 2019. Kierownik medyczny w Sutherland Medical Center, Warszawa. Wykładowca i instruktor szkoleń z zakresu ultrasonografii narządu ruchu, ultrasonografii interwencyjnej w mini-inwazyjnych technikach leczenia bólu.

;